Selecteer pagina

Een kleine stad ouderen a Klik erop, oma! programma

In 2002 lanceerde het Cultureel Centrum van Boedapest zijn 25 uur durend programma voor volwasseneneducatie voor gepensioneerden, dat het verwerven van digitale geletterdheid mogelijk maakt.

netnikik

Na het 10-jarig jubileumjaar klikte 2013 op een nieuwe mijlpaal, Granny! programma. De 10ste senior student is onlangs lid geworden van het nationale netwerk dat is geïmplementeerd met de steun van UPC Magyarország Kft. Wie kan hij zijn? Binnenkort beschikbaar…

Een kleine stad ouderen a Klik erop, oma! in het programma 1